Kako umanjiti uticaj krize Covid-19 na vaš media biznis?

Pretnja koju korona virus predstavlja medijskim biznisima na globalnom nivou je egzistencijalna, počevši od opasnosti po zdravlje novinara koji pokrivaju događaje, desetkovanja “events” industrije pa do odluka brendova da ne stavljaju oglase pored priča o virusu.

U ovim vremenima, razumljivo je da medija menadžeri, urednici, vlasnici osećaju nemoć u odnosu na rušenje ekonomskih temelja na kojima su njihovi mediji podignuti. Ipak, iako ne možemo da nateramo brendove da se oglašavaju ako to ne žele ili da zamene svaki “event” sa vebinarom, postoje koraci koje medija menadžeri mogu da naprave kako u cilju ograničavanja gubitaka sa kojima se suočavaju tako i u cilju usmeravanja njihovih poslovnih odluka.

Ove preporuke su napisane od strane MDIF i na njih su dodate lična iskustva naših klijenta u suočavanju sa COVID-19 krizom. Ove preporuke su kreirane za nezavisne medije u zemljama u kojima je pristup slobodnim i nezavisnim vestima i informacijama pod pretnjom, i to mesta kao što su Gvatemala, Južna Afrika i Indonezija, ali ove preporuke su jednako primenljive i na većinu medijskih organizacija u velikom delu sveta.

„Ovo je maraton, ne sprint,“ – Marcin Gadziński, generalni direktor, gazeta.pl, Poljska

Smanjite troškove; Gomilajte novac.

 • Napravite novčane rezerve i upravljajte njima sa ciljem da prebrodite krizu koja će dislocirati vaš biznis model I finansijske planove.
 • Zakažite regularne sastanke sa vašim glavnim menadžment timom i održavajte ih u cilju podrške čvrstom upravljanju tokovima gotovine.
 • Obezbedite jasnu strategijsku disciplinu prema kojoj svako zna šta se očekuje i kako su oni podržani da urade svoj posao.
 • Napravite nove projekcije za vaš biznis koje sadrže različite negativne scenarije. Umanjite projekcije prihoda (u intervalima od 10% do 50% smanjenja) i produžite period negativnog uticaja na vaš osnovni biznis (u intervalima od 3 meseca do 18 meseci). Agresivni negativni scenario je pad od 50% u prihodima tokom perioda od 18 meseci; što potencijalno ne mora biti najgori scenario.
 • Ubrzajte prihode putem prodaje paketa, davanja podsticaja, diskonta i putem avansnih plaćanja.
 • Upravljate svojim naplatama i naplatite koliko god je to moguće od klijenta koji kasne sa plaćanjem uvodeći striktne politika naplate.
 • Izvršavajte strategije smanjenja troškova da biste omogućili da biznis bude produktivan u sprezi sa zadovoljavanjem tražnje vaših produkata, publike i klijenata. Smanjenje operativnih troškova u cilju uštede novca je kritično za očuvanje vašeg biznisa.
 • Uvođenje rada na daljinu može omogućiti strategije štednje u vezi sa poslovnim prostorom, sada i u budućnosti.
 • Koliko god da je to moguće, pregovarajte oko dobre cene za inpute (zalihe, repromaterijal, rad i slično) i kupite materijal unapred za diskontovanu cenu, ako je to moguće.
 • Odložite sva nova zapošljavanja radnika i gde je to moguće smanjite broj zaposlenih (ovo može biti prilika da zaposleni rade skraćeno radno vreme dok se brinu za decu kod kuće). Razmišljate o smanjenju naknada svim privremeno angažovanim osobama kao alternativu otpuštanjima u ovim teškim vremenima.
 • Osmislite i implementirajte krizni proces rada koji će dozvoliti vašim zaposlenima da pokriju zahteve publike. Testirajte i tražite prilike koje će omogućiti vašoj organizaciji da zadovolji trenutne potrebe vaše publike.
 • Vodite tačno i ažurno računovodstvo da biste imali potpunu i tačnu sliku u trenutku kada je potrebno doneti teške odluke.

Budite transparentni

 • Budite što transparentniji možete sa svojim osobljem i sa svojim čitaocima/slušaocima/gledaocima.
 • Razmotrite da zatražite podršku i dobrovoljne donacije čitaoca, znajući da postoje drugi dostojni razlozi. Ovo bi moglo da otvori kratkoročnu mogućnost, mada je tajming sve.
 • Timovi koji upravljaju odnosima za podršku čitaocima moraju da se angažuju, angažuju i angažuju kako bi pokazali vrednost sadržaja i informacija koje pružate. Ipak, budite svesni da će aktuelno povećanje verovatno da stagnira kako potrošači budu zatezali svoje budžete.
 • Objašnjavanje vašim članovima i pretplatnicima štednje koju sprovodite, kako biste umirili oluju, kritično je za njihovu dalju podršku.
 • Objasnite zbog čega ste odlučili da zadržite sadržaj besplatnim, ako je to Vaš pristup.

 „Kriza će uvećati bilo koje probleme koje već imate u svojoj organizaciji“, Giovanni Zagni, direktor, Pagella Politica, Italija

Sadržaj nastavlja da vlada

 • Znajte svoju svrhu
 • Ovo je vreme da se fokusirate na jezgro vaše publike i da to jezgro uvećate jer je publika sada željna tačnih informacija. Slanje vesti i pružanje usluga vašoj zajednici je težak posao koji zahteva ogromnu disciplinu I fokus svakoga dana, ali je neophodno u ovim teškim trenucima.
 • Prioritizujte kontekst ispred toga da budete prvi.
 • Razmotrite uvođenje striktnijih uredničkih pravila i budite još pažljiviji sa rečima kako ne biste stvorili još više straha i panike.
 • Predvidite šta je vašoj publici potrebno da zna o pandemiji tokom priprema za masovne karantine.
 • Budite inventivni: eksperimentišite sa objašnjenjima, podacima i infografičkim vizualizacijama, Instagram lajv apdejtima, ili omogućite participaciju publike kroz upitnike i lajv pitanja i odgovore na fejsbuku.
 • Spremite se za dramatično povećanje upotrebe on line kapaciteta od strane vaše publike. Da li su vaši IT sistemi i internet opseg adekvatni? Ojačajte svoj IT departman i njegov proces rada.
 • Kako mnogi mediji izveštavaju o 50% ili više povećanja protoka na njihovim vebsajtovima, ovo je vreme da se razmotri zadržavanje i sakupljanje podataka kao i razumevanje koja polja Vašeg sadržaja će prikupiti najviši CPM, ukoliko ste deo programskog marketinškog modela.
 • Unutrašnja efikasnost i slanje sadržaja, upotreba SEO i „engagement“ će osigurati da prazan hod bude ograničen.
 • Procenite koja partnerstva daju najveću snagu i sigurnost vašim najvećim vrednostima – ovo je savršeno vreme da postanete partner sa nekim od vaših najboljih klijenata.
 • Ako je primenjivo, zađite u budžetske tokove vlade, NVO i CSR kako biste sprečili širenje lažnih informacija – ovo može pomoći da se popuni praznina koja je nastala usled pada prihoda od reklamiranja/brendiranja.
 • Pokušajte da sklopite saveze sa drugim medijskim organizacijama kako biste povećali pokrivenost.
 • Bilteni su važan deo komunikacije i angažovanja čitalaca. Razmotrite „Pop up“ bilten koji će izbalansirati regularnu COVID pokrivenost sa potrebom za pozitivnijim vestima.

Vaš tim nije imun

 • Planirajte unapred kako će pandemija uticati na vaš tim.
 • Odmah zahtevajte da zaposleni koji su najviše izloženi riziku (starosti od preko 50 godina, sa narušenim imunitetom, postojećim hroničnim bolestima, itd.) posao rade od kuće i da se tamo zaštite. Vaš senior menadžment i vaši najiskusniji novinari su verovatno najviše izloženi.
 • Izgubićete zaposlene jer će otići u karantin ili iz nekog goreg razloga, stoga treba da planirate zamene u okviru vašeg postojećeg tima. Obučite novinare i ostalo osoblje da izvršava osnovne tehničke uloge najbolje što mogu. Preraspodelite novinare iz manje zauzetih sekcija.
 • Razmišljajte da uvedete rotacije između dežurstva u kancelarijama i rada kod kuće. Ako neka osoba u kancelarijama bude dijagnosticirana možda će svi morati u karantin, stoga napravite zamenski tim koji radi kod kuće a koji ima zadatak da preuzme poslove u kancelarijama nakon što one budu dezinfikovane.
 • Konstantna interna komunikacija je suštinska. Sastanci između osoblja su ključni za tok posla, ali su takođe bitni i razgovori „bez virusa“ kako biste osigurali njihovo blagostanje.
 • Čujte se sa svojim timom redovno i pomozite im da nađu vremena da se isključe. Ovo je maraton, a ne sprint. Ovo je takođe primenjivo i na senior menadžment i vlasnike; lideri takođe treba da se odmore ukoliko će da dejstvuju.
 • Ako je moguće, obezbedite osoblju zdravstvenu podršku, uključujući savetnike.

Ako bih morao da iz našeg iskustva u davanju podrške medijima tokom poslednje finansijske krize odaberem radnje sa ove liste – te najkritičnije radnje bi bile da se usredsredite na naplatu i gomilanje novca a sve u cilju povećanja rezervi koliko je to moguće i da počnete da radite na planovima za potpuno smanjenje prihoda od oglašavanja i „eventova“.
Prihvatanje ovih saveta samo po sebi možda neće biti dovoljno da vaš biznis preživi ovu krizu.  Ali možda i hoće.

Harlan Mandel, CEO, Media Development Investment Fund