News

Insajder

Posle prvog talasa: Kako smanjiti uticaj Covid-19 na vaše medijsko poslovanje nakon osam meseci krize

Katadata

Marta 2020 objavili smo listu preporuka za smanjenje negativnog uticaja krize na medijsko poslovanje. Osam meseci kasnije u situaciji u kojoj je medijska industrija  preplavljena globalnom ekonomskom krizom, nastavljamo sa nizom preporuka. Ovog puta lista preporuka se u potpunosti zasniva na preporukama naših klijenata koji su nezavisni mediji u zemljama poput Ekvadora, Južne Afrike i Indije. Preporuke se oslanjaju na njihova iskustva i strategije kako proći kroz trenutnu fazu „upravljanja krizom“ i kako se pripremiti za novu realnost.

Smanjite troškove; gomilajte gotovinu

• Ako ste u zemlji koja je prebrodila prvi talas pandemije, drugi talas je na pomolu; ako ste u zemlji koja se bori sa nemilosrdnim prvim talasom, ne postoji garancija da vas očekuje miran period. U svakom slučaju, oprez je neophodan — mediji treba da pređu iz kratkotrajne faze „upravljanja krizom“ u produženi period „prilagođavanja novoj stvarnosti“.

• Radite na optimizaciji troškova. Novčani tokovi i obrtni kapital su najvažniji. Analizirajte kako svaka poslovna jedinica radi u poređenju sa početnim projekcijama; raspolaganje detaljnim informacijama i KPI indikatorima (“Key Performance Indicators”) omogućiće vam brže odgovorite na izazove. Razmotrite svaki trošak: pogledajte svaki departman, investiciju, ugovor i zajam. Agresivno upravljanje troškovima biće presudno tokom 2021. godine dok se tržišta pokušavaju oporaviti.

• Pažljivo planirajte trošenje gotovine tako da ne izbegnete nepovoljnu situaciju kada se privremeno smanjeni troškovi vrate. Odložite projekte kojima treba dosta gotovine i nova zapošljavanja kako biste zadržali gotovinu i izbegli nepotreban rizik.

• Novi troškovi treba da budu pokriveni putem „cost shifting“ ili smanjenjem troškovima u oblastima koje su od manjeg prioriteta. Čak i ako očekujete da novi izdaci donose nove prihode, i dalje nastavite da usklađujete troškove na drugim mestima – greške se ne mogu priuštiti, a blagovremeno prikupljanje prihoda možda nastavi da bude izazov.

• Usredsredite se na srž vašeg poslovanja, segment poslovanja koji želite da zaštitite po svaku cenu i u skladu s tim rasporedite resurse. Identifikujte talentovane ljude bez kojeg ne možete i uverite se da ih ne izgubite.

• Ako primate grantove,  koristite ih strateški za rešavanje poslovnih izazova. Fokusirajte se na projekte koji jasno vode do stvaranja prihoda  ili ušteda na način koji gradi snažniju organizaciju kada se tržišta oporave.

• Mnoge vlade su obezbedile programe za ublažavanje krize usled smanjenja plata i gubitka posla – pobrinite se da koriste takve programe ukoliko isti ne ugrožavaju vaše nezavisno izveštavanje.

• Brzo i fleksibilno odlučivanje su presudni. Znajte o čemu treba doneti brzu odluku a šta može čekati, tako da se fokusirate na pravu stvar u pravo vreme. Dajte prioritet odlukama koje vam mogu uštedeti najviše novca ili najviše povećati prihode – u sadašnjem momentu. Vredi ponoviti da je blagovremeno prikupljanje podataka, tako da su vam pri ruci kad vam zatrebaju, neophodno za brzo donošenje odluka.

Nastavite potragu za prihodom

• Nemojte prestati da eksperimentišete sa alternativnim prihodima. Na primer, veb seminari mogu biti opcija, jer sa nižim troškovima mogu dovesti do veće publike nego događaji koji se odvijaju uživo, takođe poslovna jedinica može da sprovodi ankete i analizira podatke za klijente. Ne treba uvek biti u  odbrambenom stavu. Čak i loše tržište pruža prostor za inovacije.

• Planirajte kako da iskoristite povećan broj  čitalaca – ne prepuštajte to slučaju. Ako funkcionišete na nivou pretplate, usredsredite se na njeno uvećanje kako biste nadoknadili pad prihoda od oglašavanja. Ovaj fokus može takođe pomoći u stvaranju zajedničkog cilja za celu organizaciju – uredničku i poslovnu.

• Razmotrite novu strategiju određivanja cena koja uključuje usluge poput vebinara i specijalizovanih biltena; isto može pomoći u privlačenju novih klijenata i pozicionirati vašu organizaciju kao partnera koji pruža punu uslugu, orijentisanu ka rešenjima.

•  Neki MDIF klijenti i drugi mediji pronašli su izvore prihoda iz neočekivanih izvora, i isto bi moglo biti relevantno i za vaše poslovanje. Potražite informacije da biste videli kako se mogu prilagoditi vašim potrebama. Sada je vreme za saradnju umesto da radite sami.

• Održavajte odnose sa postojećim oglašivačima i drugim klijentima, čak i ako nisu odmah isplativi – to će im olakšati povratak u budućnosti.

Sadržaj je najbitniji

• Pandemija je pojačala važnost kvalitetnog novinarstva u zaštiti javnog interesa i pružila je priliku za dublje angažovanje publike. Da biste u potpunosti iskoristili svoj prepoznatljiv sadržaj i ciljane usluge, poznavanje publike i analitika su neophodni. Uložite u razvoj internog kapaciteta za obradu podataka i stavite ih na raspolaganju vašem timu na razumljiv način.

• Zašto vaša publika traži vaš sadržaj? Važno je da prepoznate svoje prednosti i da nastavite da ih razvijate. Ako ste imali nagli porast publike, razumevanje zašto i kako je do toga došlo pomoći će vam da napravite strategiju kako I da je zadržite.

• Ponovo razmotrite sadržaj i kako funkcioniše vaša redakcija: Da li je vreme da zatvorite proizvode / odeljke / usluge koji ne služe vašoj publici? Šta dodaje vašoj vrednosti? Dajete li prednost funkcionalnostima koje zaista dodaju vrednost vašoj publici? Eksperimentišite, inovirajte i testirajte – kriza je povećala potrebu za tim – ali odlučite na osnovu potreba svog biznisa a ne samo zato što to isto radi konkurent ili zato što to impresionira druge novinare.

• Razmotrite da li da smanjite besplatni sadržaj na temu korona virusa. Strateški proizvodite i delite sadržaj – držite vitalne informacije otvorene za sve, ali možda treba dodatni sadržaj staviti iza pay wall, ako ga koristite.

• Ako već́ niste smanjili izveštavanje o COVID-u, možda je vreme da se vratite temama koje ste ranije pokrivali ili da pronađete nova područja od interesa. Pogledajte podatke i pogledajte kako se menjaju interesovanja i potrebe vaše publike.

Vaš tim nije imun

• Budite transparentni prema osoblju, klijentima i publici: izgradite komunikaciju i poverenje – lojalnost je u ovom trenutku imperativ, posebno prema osoblju. Otvoreno pričajte o problemima; svako može da doprinese rešenju, ali vi kao vođa morate da donesete konačnu odluku.

• Rukovodioci i menadžeri bi trebali biti prvi kojima će se smanjiti zarade i beneficije.

• Kako se pandemija nastavlja, lideri moraju odvojiti vreme sa osobljem, prepoznajući odliv i smanjenje energije i resursa. Vodite računa o osoblju i redovno razgovarajte s njima. Odredite raspored sastanaka tima i držite se istog; isto pomaže moralu / lojalnosti, I kontinuirani dijalog između novinara i urednika povećava kvalitet uredništva. Probajte sa strategijom podizanja morala, poput virtuelnih “happy hours”.

• Razmislite o tome kako se možete brinuti o osoblju. Razmislite o uvođenju sistema zajedničke podrške ili čak programa podrške mentalnom zdravlju.

• Uvođenje novog osoblja nije lako za vreme pandemije – novom osoblju je teško pridružiti se kompaniji a da ne mogu da upoznaju nove kolege. Razmislite kako da ovaj proces odradite virtuelno. Proaktivno organizujte vreme koje ce novo osoblje provesti sa rukovodstvom, ključnim kolegama i vršnjacima sa kojima možda inače nemaju kontakt. Posvetite više vremena njihovom obučavanju i prilagođavanju kulturi vaše kompanije.

Pogled u budućnost

• Ako to već́ niste učinili, ovo bi mogao biti dobar trenutak da ocenite izmene koje ste morali da napravite kao rezultat COVID-19. Šta od ovoga može biti korisno učiniti trajnim? Gde su praznine u vašem organizacionom upravljanju koje je otkrila pandemija?

• Razmislite o poslovnoj konsolidaciji, bilo da li biste možda želeli da je pokrenete ili šta ćete učiniti ako vam neko to predloži. Ovo može biti “M&A” aktivnost (preuzimanja/spajanje biznisa) ili konsolidacija na nivou objedinjavanja (ili prenos prodaje oglašavanja na spoljne partnere ako to nije kritična aktivnost)? Da li bi skupocene resurse, poput imovine ili štamparije, moglo da deli više preduzeća?

• Daljinski rad nekima može pružiti model za budućnost, iako ne odgovara svima. Procenite prednosti i nedostatke iskustva u pogledu troškova, produktivnosti i blagostanja.

• Plan za postpandemijski svet. Razmotrite kako će se trendovi promeniti kako biste mogli da postavite kompaniju da snažno izađe iz krize.

• Vaši konkurenti će se promeniti. Pripremite temeljnu analizu tržišta da biste razumeli kako. Novi konkurenti? Novi kupci? Nove navike publike?

• Jedna od tema ove medijske krize  koja se ponavlja je saradnja. Saradnja efikasno omogućava tržišno pozicioniranje i uticaj. Postoje li projekti ili programi sa kojima vi i vaš tim možete sarađivati?

• Pregledajte lekcije naučene iz ove krize i ažurirajte ili izradite svoj plan upravljanja krizama. U jedno možete biti sigurni: pre ili kasnije, suočićete se sa novom krizom.

Nadamo se da će nam ove preporuke svima pomoći da se krećemo ka boljim vremenima i blagostanju 2021. godine.

Harlan Mandel, CEO

Media Development Investment Fund

Share article

Newsletters