News

Insajder

Po první vlně: Jak minimalizovat dopad Covid-19 na média po 8 měsících krize

Katadata

V březnu 2020 jsme zveřejnili seznam doporučení, která měla médiím pomoci omezit nepříznivý dopad blížící se koronavirové krize na jejich podnikání.

Nyní, o osm měsíců později, kdy jsou média a mediální průmysl stále ochromen globalní ekonomickou cunami, vám nabízíme další soubor doporučení.

Tentokrát je tento seznam zcela založen na poznatcích získaných od nezávislých médií se kterými spolupracujeme, a to z doby, kdy čelila krizi v zemích jako Ekvádor, Jihoafricka republika nebo Indie. Vychází z jejich praktických zkušeností a taktik, které mohou pomoci médiím projít současnou fází „krizového řízení“ a připravit se na novou realitu, která bude následovat.

Snižte náklady; hromaďte hotovost

 • Buďte opatrní – pokud jste v zemi, kde jste zvládli první vlnu pandemie, druhá vlna probíhá nebo je na obzoru; pokud jste v zemi, která bojuje s neutuchající první vlnou, neexistuje žádná záruka, že vás čeká období klidu. V každém případě musí média přejít od krátkodobé fáze „krizového řízení“ k delšímu období „přizpůsobování se nové realitě“.
 • Pravidelně kontrolujte optimalizaci nákladů. Peněžní toky a provozní kapitál jsou nejdůležitější. Analyzujte, jak si ve srovnání s počátečními projekcemi vede každá obchodní jednotka vaší společnosti. Pokud budete mít po ruce informace s podrobnostmi a KPIs, umožní vám to reagovat rychleji a měnit situaci v případě, že něco nefunguje. Zvažujte každý náklad: zaměřte se na každé oddělení, investici, smlouvu a půjčku. Během roku 2021, kdy se trhy budou snažit o zotavení, bude agresivní správa nákladů klíčová.
 • Pečlivě si naplánujte hospodaření s hotovostí, abyste se neocitli v nouzi při uvolnění dočasných omezení. Odložte projekty náročné na hotovost a výdaje na nové zaměstnance, abyste si uchovali hotovost a vyhnuli se zbytečnému riziku.
 • Nové výdaje by se měly vyrovnat přesunem nebo snížením nákladů v oblastech s nižší prioritou. I přestože očekáváte, že nové výdaje přinesou nové příjmy, kompenzujte vynaložené náklady jinde – nemůžete si dovolit se mýlit a opožděné platby vašich faktur budou nějaký čas běžnou realitou.
 • Zaměřte se na hlavní smysl vaší práce, který chcete chránit za každou cenu – podle toho rozdělujte finanční prostředky. Identifikujte talentované lidské zdroje, bez kterých se neobejdete, a ujistěte se, že je neztratíte.
 • Pokud jste příjemcem grantů, buďte strategičtí a používejte je k řešení obchodních výzev. Zaměřte se na projekty s jasnými cestami k vytvoření příjmů nebo ke správě nákladů, abyste po obnovení trhů vybudovali silnější organizaci.
 • Mnoho vlád vypracovalo programy na zmírnění dopadů v souvislosti se snižováním platů a ztráty pracovních míst – využijte tyto programy, pokud nekompromitují vaši novinářskou práci.
 • Jednejte rychle a buďte flexibilní: nejdůležitější je vaše schopnost rychlého rozhodování a aktivní reakce na změny. Rozhodněte se, co je potřeba řešit rychle a co naopak snese odklad, abyste se soustředili na správnou věc ve správný čas. Upřednostněte rozhodnutí, která vám mohou nejvíce ušetřit peníze nebo naopak zvýšit příjmy, a to hned teď. Z toho vyplývá i potřeba průběžného shromažďování dat, tak aby byla po ruce v momentě, kdy je budete potřebovat jako podklad k rychlému rozhodování.

Nepřestávejte hledat příjmy

 • Nepřestávejte experimentovat s alternativními zdroji příjmů. Jednou z možností mohou být například webináře, které vám mohout zabezpečit větší publikum a nižší náklady než živá akce. Vaše obchodní oddělení může zároveň provádět průzkumy a analyzovat data pro externí klienty. Nehrajte vždy obrannou hru. Pamatujte, že i špatný trh poskytuje prostor pro inovace.
 • Naplánujte si, jak vydělat na zvýšeném počtu čtenářů, nenechávejte to náhodě. Pokud máte zavedený systém předplatného, zaměřte se na jeho další budování, abyste kompenzovali ztráty z klesající reklamy. Soustředění tímto směrem může v konečném důsledku pomoci celé organizaci – její redakční i obchodní části.
 • Zvažte novou cenovou strategii, která zahrnuje služby jako webináře a specializované zpravodaje. Může přilákat nové inzertní klienty a získat vaší organizaci postavení partnera poskytujícího komplexní služby a řešení.
 • Neobjevujte objevené. Někteří klienti MDIF a další média našli netradiční způsoby generování příjmů, které by mohly být relevantní pro vaši vlastní práci nebo podmínky. Vyhledávejte informace a zkoumejte, jak mohou být přizpůsobeny vašim potřebám. Není vhodný čas na samostatnou práci – naopak, právě teď je vhodná doba na spolupráci.
 • Udržujte vztahy se stávajícími inzerenty a dalšími klienty, i když nejsou momentálně finančně stabilní – v budoucnu jim to usnadní návrat k vám.

Obsah stále kraluje

 • Pandemie posílila význam kvalitní žurnalistiky ve veřejném zájmu a poskytla příležitost k hlubšímu zapojení publika. Naslouchání vašemu publiku a analýza jeho chování jsou zásadní pro plné využití vašeho charakteristického obsahu a cílených služeb. Věnujte se rozvoji vlastní schopnosti analyzovat chování vašeho publika a srozumitelným způsobem ho interpretovat celému týmu.
 • Proč vaše publikum stále konzumuje váš obsah? Je důležité identifikovat své silné stránky a neustále je rozvíjet. Pokud jste zaznamenali nárůst čtenářů, porozumění tomu, proč a jak se k vám dostali, vám pomůže vytvořit strategii, jak si toto publikum udržet.
 • Podívejte se znovu na obsah a na fungování redakce: Nenastal čas skončit s produkty / sekcemi / službami, které neslouží vašemu publiku? Co zvyšuje vaši hodnotu? Upřednostňujete články, které vaše publikum vnímá jako přidanou hodnotu? Experimentujte, inovujte a zkoušejte – krize potřebu těchto činností urychlila – rozhodujte se ale podle podmínek své vlastní společnosti. Nedělejte něco jen proto, že to dělá konkurence, nebo proto, že to zapůsobí na ostatní novináře.
 • Zvažte omezení obsahu o koronaviru, který poskytujete zdarma. Buďte strategičtí v tom, co vytváříte a co sdílíte – poskytujte životně důležité informace každému, ale zvažte přidání dalších přínosných informací mezi zpoplatněný obsah (pakliže jím disponujete) vašeho webu.
 • Pokud jste své zpravodajství o koronaviru ještě neomezili, pravděpodobně nastal ten správný čas vrátit se k tématům, kterým jste se přestali tolik věnovat nebo najít nové oblasti zájmu vašeho publika. COVID není všechno. Podívejte se na vaši návštěvnost a zjistěte, jak se mění zájmy a potřeby vašeho publika.

Váš tým není imunní

 • Buďte transparentní vůči zaměstnancům, klientům i publiku: budujte komunikaci a důvěru – loajalita je v současné době nezbytná, zejména vůči zaměstnancům. Buďte otevření ohledně problémů; každý může přispět k řešení, ale konečné rozhodnutí patří vedoucímu pracovníkovi.
 • Vedení příkladem zhora – vedoucí pracovníci a manažeři by měli být první, kdo si sníží platy a odměny.
 • Zatímco pandemie pokračuje, vedoucí pracovníci by měli svým lidem věnovat čas, rozpoznat jejich zátěž, nápor na jejich energii i finanční situaci. Dbejte na svůj tým a pravidelně s lidmi mluvte. Vytvořte si časový harmonogram týmových schůzek a dodržujte ho. Pomáhá nejen morálce a loajalitě, ale i dialogu mezi reportéry a novináři a podporuje tak kvalitu redakční práci. Vyzkoušejte různá povzbuzení morálky – zorganizujte například virtuální „happy hours“.
 • Přemýšlejte o tom, jak se můžete postarat o zaměstnance. Zvažte zavedení systému vzájemné podpory nebo dokonce programu podpory duševního zdraví.
 • Přijímání nových zaměstnanců je náročné – nepodceňujte, jak složité je nastoupit do nové společnosti během lockdownu, kdy není možné se seznámit s kolegy. Zamyslete se nad tím, jak virtuálně replikovat váš proces nástupu do zaměstnání. Proaktivně zorganizujte novým zaměstnancům čas na seznámení se s vedením, klíčovými kolegy a také s kolegy, se kterými by jinak neměli kontakt. Vymezte dostatek času na jejich zasvěcení do chodu vaší organizace a firemní kultury.

Pohled do budoucnosti

 • Ustupte stranou a zamyslete se. Pokud jste tak ještě neučinili, možná nadešla vhodná doba na posouzení změn, které jste v důsledku COVID-19 museli provést. Které z nich by mohly být natolik prospěšnými, aby byly trvalé? Odhalila pandemie případné mezery ve vašem organizačním řízení?
 • Přemýšlejte o obchodní konsolidaci, ať už ji budete chtít zahájit, nebo se ocitnete v situaci, že bude nutná. Může se jednat o inciativu fúzí a akvizic nebo méně významné úvahy, např. zda by se mohly sloučit některé prodejní týmy (nebo zadání prodeje reklamy subdodavatelům, pokud se nejedná o kritický zdroj příjmů). Nemohly by se nákladné aktivity, jako jsou třeba vaše nemovitosti a jejich správa nebo vybavení tiskárny zaměřit na širší, ne jen jedno, podnikatelské využití?
 • Práce na dálku může být modelem pro budoucnost pro některé zaměstnance, ale není vhodná pro všechny. Vyhodnoťte výhody a nevýhody zkušeností z hlediska nákladů, produktivity a celkové duševní pohody vašich zaměstnanců.
 • Vytvořte si plán světa po pandemii. Přemýšlejte, jak se změní trendy, abyste dokázali vyvést vaši organizaci z krize jako lepší a silnější.
 • Vaše konkurenční prostředí se změní. Připravte si důkladnou analýzu trhu, abyste tyto změny pochopili. Noví konkurenti? Noví zákazníci? Nové zvyky čtenářů?
 • Jedním z opakujících se témat této mediální krize byla spolupráce. Umožňuje velkou efektivitu a dopad. Existují projekty a programy, se kterými můžete vy a váš tým spolupracovat?
 • Projděte si poučení z této krize a aktualizujte nebo vytvořte svůj plán řešení krizí. Můžete si totiž být jisti jednou věcí: dříve či později vás čeká další krize

Doufáme, že tato doporučení nám všem pomohou směřovat do lepších časů a zlepšit naše vyhlídky do roku 2021.

Harlan Mandel, CEO, Media Development Investment Fund

Share article

Newsletters